fbpx

Czy skorupiaki mogą się stresować?

Czy wiesz, że naukowcy opracowali nową metodę wykrywania stresu termicznego u wioślarek, małych skorupiaków żyjących w wodach słodkich? Metoda ta polega na analizie RNA środowiskowego (eRNA), czyli cząsteczek RNA pochodzących z organizmów i obecnych w próbkach wody.

RNA to kwas rybonukleinowy, który przenosi informacje genetyczne i bierze udział w syntezie białek. RNA środowiskowy to RNA, który jest uwalniany z komórek organizmów lub pozostaje po ich rozpadzie. RNA środowiskowy może być używany do identyfikacji gatunków i oceny ich stanu zdrowia.

Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu i Uniwersytetu Technicznego w Monachium zbadali wpływ podwyższonej temperatury na RNA środowiskowe pochodzące z wioślarek z gatunku Daphnia magna. Wioślarki są ważnym elementem łańcucha pokarmowego i wskaźnikiem jakości wody. Naukowcy odkryli, że RNA środowiskowe odzwierciedla zmiany w ekspresji genów związanych ze stresem termicznym u wioślarek. Na przykład, wzrost temperatury powodował zmniejszenie ilości RNA kodującego białko Hsp70, które pomaga chronić komórki przed uszkodzeniem.

Metoda wykrywania RNA środowiskowego może być używana do monitorowania stresu termicznego u innych organizmów wodnych i łapania wczesnych sygnałów zagrożenia dla ekosystemów. Metoda ta jest prosta, szybka i tania, a także nie wymaga zabijania ani pobierania próbek z organizmów.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Advances i jest wynikiem współpracy między naukowcami z różnych dziedzin, takich jak biologia molekularna, ekologia i bioinformatyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Ostatnie artykuły