fbpx

Czym jest folia PLA?

Folia PLA

PLA – polilaktyd, jest biodegradowalnym poliestrem

PLA jest alifatycznym poliestrem liniowym otrzymywanym z kwasu mlekowego. Można go wytwarzać z kukurydzy lub z trzciny cukrowej. Materiały wykonane z PLA wykazują właściwości tradycyjnych tworzyw sztucznych, a przy tym ulegają rozkładowi na drodze przemian biochemicznych. Najczęściej spotykany jest w formie granulatów. Granulaty PLA i jego blendy stosowane są do produkcji np. folii, kubków, butelek, włókien, naczyń jednorazowych.

Podstawową jednostką budującą PLA jest kwas mlekowy. PLA można również uzyskać w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznego laktydu (ROP). Laktyd uzyskuje się w wyniku depolimeryzacji oligomerów kwasu mlekowego w wysokiej temperaturze i przy niskim ciśnieniu w obecności katalizatorów. Polimeryzacja z otwarciem pierścienia może być prowadzona w roztworze, w masie, w stopie i suspensji, mechanizm tej reakcji polimeryzacji może być kationowy, anionowy, koordynacji lub rodnikowy.

Pod względem właściwości PLA zbliżony jest do polistyrenu, jednakże zmodyfikowany posiada właściwości zbliżone do polipropylenu i polietylenu. Można z niego otrzymać transparentne folie lub wtryskowo formować w preformy do rozdmuchu, tak jak PET. Ma doskonałe właściwości organoleptyczne, i jest idealny do kontaktu z żywnością.

smiling partners working together on tablet in the office Folia PLA

Temperatura topnienia PLA wynosi od 150-180 stopni Celsjusza i jest uzależniona od stopnia krystaliczności polimeru. Można ją podwyższać, poprzez mieszanie PLLA z PDLA, nawet o 40-50 stopni. Na szybkość biodegradacji PLA wpływa także stopień jego krystaliczności.

pattern half Folia PLA
corn Folia PLA
Produkcja i pochodzenie

Z czego produkuje się folię PLA?

Do produkcji PLA najczęściej wykorzystywana jest kukurydza lub buraki cukrowe. Do wyprodukowania 1 kg PLA potrzebne jest ok 2,5 kg ziarna kukurydzy. Ilość ta zależna jest od zawartości skrobii w ziarnach, oraz od wydajności każdego z etapów procesu produkcji polimeru: konwersji skrobii do dekstrozy, konwersji dekstrozy do kwasu mlekowego i reakcji polimeryzacji.

Zaletą PLA jest to, że można regulować szybkość jego biodegradacji, która może wynosić kilka miesięcy lub kilka lat, w zależności od wymagań jaką rolę powinien spełniać produkt z niego wykonany.

Zastosowanie

Jakie jest zastosowanie folii PLA?

Obszary zastosowania PLA, jego mieszanek i kopolimerów to nie tylko szybko rozkładające się materiały opakowaniowe. Światowy rynek dla polimerów i tworzyw transparentnych jest ogromny, i nie można go szacować wyłącznie w obszarze opakowań lecz także zastosowań w przemyśle budowlanym, technice, optyce i przemyśle samochodowym. Dobrym przykładem są tutaj ogniwa fotowoltaiczne, do których stosowanie tworzyw z surowców odnawialnych jest możliwe ze względu na ich przeźroczystość, a dodatkową korzyścią jest obniżenie kosztów produkcji tych ogniw.

  • PLA ze względu na termoplastyczność, dobre własności mechaniczne, biodegradowalność, nietoksyczność zarówno tworzyw jak i produktów jego rozkładu znalazł zastosowanie w medycynie, farmacji jak i w przemyśle opakowaniowym. 
  • PLA używany jest głównie dla celów biomedycznych np. implanty dentystyczne. Znalazł również zastosowanie w produkcji folii ogrodniczych, biodegradowalnych doniczek, degradowanych worków na śmieci, reklamówek, jednorazowych talerzy, kubków i sztućców. 
  • PLA, w przeciwieństwie do powszechnie stosowanego PET, jest przyjemny w dotyku podobnie jak wełna i bawełna. Z powodu małej absorpcji wody stosuje się go do wyrobu odzieży sportowej. Charakteryzuje się niską palnością i nie powoduje wydzielania dymu. 

Czym jest folia PLA?

Zastanawiasz się czym jest folia PLA, gdzie się ją stosuje, jak powstaje? Skontaktuj się z nami po więcej szczegółów.