fbpx

Czy da się przywrócić różnorodność raf koralowych?

Nie tak dawno pisaliśmy o rafach koralowych oraz o tym, co im szkodzi. Czy wiesz, że naukowcy opracowali nową strategię dla wyboru kluczowych gatunków koralowców, które najlepiej utrzymają funkcje ekosystemowe niezbędne dla zdrowia raf? To strategia hedgingowa, która polega na tym, że wybiera się gatunki koralowców o różnym stopniu odporności na zmiany klimatu i różnym wpływie na strukturę i funkcjonowanie raf.

Strategia hedgingowa dla przywracania raf koralowych równoważy różnorodność i korzyści ekosystemowe.

Rafy koralowe są zagrożone przez podwyższoną temperaturę i zakwaszenie oceanu, które powodują ich wybielanie i śmierć. Dlatego potrzebne są działania na rzecz przywracania raf koralowych poprzez sadzenie lub przenoszenie koralowców. Jednak nie wszystkie gatunki koralowców są tak samo ważne dla raf. Niektóre gatunki są bardziej odporne na zmiany klimatu, ale mają mniejszy wpływ na strukturę i funkcjonowanie raf. Inne gatunki są bardziej wrażliwe na zmiany klimatu, ale mają większy wpływ na strukturę i funkcjonowanie raf.

Naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego w Manoa, Uniwersytetu Jamesa Cooka w Australii i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara opracowali nową strategię dla wyboru kluczowych gatunków koralowców, która uwzględnia zarówno ich odporność na zmiany klimatu, jak i ich wpływ na rafy. Strategia ta polega na tym, że wybiera się gatunki koralowców, które mają największe prawdopodobieństwo przetrwania i zapewnienia korzyści ekosystemowych w różnych scenariuszach klimatycznych. Strategia ta jest podobna do strategii hedgingowej stosowanej w finansach, która polega na zabezpieczaniu się przed ryzykiem poprzez inwestowanie w różne aktywa.

Strategia hedgingowa dla przywracania raf koralowych jest prosta i skuteczna. Może być używana przez menedżerów raf koralowych, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące ochrony i odbudowy raf. Może też pomóc w zwiększeniu odporności i zrównoważenia raf koralowych w obliczu zmian klimatu.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Ecology & Evolution i jest wynikiem międzynarodowej współpracy między naukowcami z różnych dziedzin, takich jak ekologia, biologia morska i ekonomia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Ostatnie artykuły